Çarşamba, Ekim 03, 2007

1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR OKÇULUK KURSU, 24 EKİM-05 KASIM 2007, SAMSUN

OKÇULUK FEDERSAYONU BAŞKANLIĞI VE G.S.G M SPOR EĞİTİM BAŞKANLIĞINCA ORTAKLAŞA DÜZENLENECEK 1. K ADEME YARDIMCI ANTRENÖR OKÇULUK KURSU, 24 EKİM-05 KASIM 2007 TARİHLERİ ARASINDA SAMSUN KAMP VE EĞİTİM MERKEZİNDE DÜZENLENECEKTİR.

KURSLA İLGİLİ DETAYLAR AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR. KURS PROĞRAMI BELİRLENDİKTEN SONRA WEB SİTEMİZDE (okç.fedrs. sits.) YAYINLANACAKTIR.

1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR :

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
c)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak, d) 21 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
e)7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.


1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER :

a) 4 adet Vesikalık Fotoğraf (orijinal)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tastikli sureti(Kamu kurumunda çalışıyorsa ilgili kurumca veya noterce tastikli)
c) Savcılık iyi hal kağıdı (Aslı)
d) Sağlık raporu(Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocağında)-(Aslı)
e) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ceza almadığına dair yazı.
f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
g) Kursa katılacak adaylardan Yapı Kredi Bankası Hacettepe Şubesi - 71656987- nolu hesabına 100- YTL.yatıracaklardır.

ÖNEMLİ NOT:
Kursa katılmak isteyenler, Kurs ücretini yatırdıklarına dair makbuzu ve katılım dilekçelerini, en geç, 19 Ekim 2007 tarihine kadar aşağıda yazılı adrese veya faksa (Okçuluk Federasyonu Başkanlığına) gönderecek- lerdir. (Ankara dışındakiler müracaatlarını fax’la yapacaklar,belgelerin asıllarını kursun başlangıcında federasyon yetkililerine teslim edeceklerdir.)

Kursun başlangıcında yapılacak kontrol sırasında belgesi eksik olanlar kursa alınmayacaklardır. Yatırmış olduğu katılım ücreti de iade edilmeyecektir.

Dekonta Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Okçuluk Federasyonu Kurs ücreti olarak yazılacaktır.

- Orjinal Kaynak Site : http://www.turkisharchery.org/

Okçuluk ve Fatih

Rekor Kırdı, Hayatını Kurtardı :
Özbay Güven, Osmanlı Devleti'nin sporcuyu anında ödüllendirdiğini de belirtiyor. "Osmanlı sporcuyu hem korur, hem de anında mükafatlandırırdı. Osmanlı'nın sporcuya değer vermesini size bir örnekle anlatayım. Solak Sinan Subaşı, Fatih Devri'nin en büyük kemankeşlerinden birisiydi. Okmeydanı'nda da 1200 gezin üzerinde iki rekoru vardı. Sinan Subaşı, Silifke Kalesi'nin komutanıyken Karamanoğulları kaleyi ele geçirince Fatih öldürülmesi için ferman verdi. Fakat o sıralarda Sinan Subaşı rekorlar kırdığı için padişah kendisini affederek 'Kanını menziline öndül (ödül) koydum' dedi".

Fatih'in Oku :
Ayasofya'ya girdikten sonra Fatih , bir ok çekip '' alametim olsun '' diyerek Ayasofya kubbesinin ta ortasına attı.Bu okun yeri halen görülmektedir.
( Evliya Çelebi Seyehatnamesi 1.Cilt Syf:76,Çeviren : Mehmet ZILLİOĞLU )
- Okçuluk antrenmanları; mutlaka bir antrenör eşliğinde ,emniyet tedbirleri alınmış güvenli bir alanda ve kimseye zarar vermiyecek bir şekilde, yapılmalıdır.
KENDİNİZE DEĞER VERİN : A K R A F M C A N L I Y A Y I N

Okçuluk Bir Ata Sporudur

Okçuluk insanlığın varoluşuyla birlikte doğmuştur.Türkler ok ve yayı hem sanatsal hem de teknolojik açıdan ele alıp günümüze kadar getirmişlerdir.Osmanlı'larda okçuluk zirveye çıkmış ; top menzilinin 600 m. olduğu zamanlarda osmanlı okları 800 m.yi geçiyordu. Devamı...>>

Hakkımda

Fotoğrafım
KOCAELİ, İzmit, Turkey
1968 doğumluyum.Beş yaşından beri ok atıyorum, 1981 yılında 13 yaşımda lisanslı olarak resmi anlamda okçuluk sporuna başladım.1987 yılından itibaren okçuluk antrenörlüğü yapıyorum.Milli Takım Antrenörlüğü yaptım; on tane antrenör, iki bölge antrenörü ve bir milli takım antrenörü ayrıca bir çok milli sporcu yetiştirdim.Sporcularım rekorlar kırıp, sayısız şampiyonluklar kazandı.İktisat fakültesi mezunuyum.1990 yılından itibaren kadrolu okçuluk antrenörü olarak görev yapmaktayım.1991 yılından bu yana da Türk-Osmanlı Okçuluk Tarihi ve olimpik bir spor dalı olan günümüzdeki Okçuluk Sporu hakkında araştırma yapmaktayım. Okçuluk Türklerin ilk ata sporudur ve ben de okçuluk sporunu çok seviyorum,okçuluğun yayılıp gelişmesi için çalışıyorum, bu nedenle Türk okçuluğunu hakkettiği yere getirmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. -He was born in 1968 -Turkey.He has begun archery in 1981. Since 1987 he has been archery trainer. He has worked as Turkish National Team Trainer; educated many archers and already continue to this nice and hard job; studied Economy. He was born to be an archer ; try his best to develop archery in Turkey and World.

Beğendiğim Kitap : Zen ve Okçuluk

okçuluk video

Loading...

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı